Blog

polskie banknoty

Współczynnik urlopowy w 2022r.

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop regulują przepisy Kodeksu pracy. I tak przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy – pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Współczynnik urlopowy w 2022 roku Aby obliczyć współczynnik urlopowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć  liczbę przypadających w tym roku […]

READ MORE

starsza osoba siedzi na ławce

Czternasta emerytura

Końcem października na konta uprawnionych emerytów i rencistów powinno wpłynąć świadczenie 14 emerytury. Aby takie świadczenie otrzymać nie trzeba składać żadnych wniosków. Prezes ZUS zapowiada, iż pierwsze przelewy zostaną zrealizowane już pod koniec października. W wyjątkowych sytuacjach przelewy będą realizowane w grudniu 2021 r., a w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, nawet w styczniu 2022 […]

READ MORE

uczeń zasłonięty stosem książek

RPO upomina się o maturzystów z dyskalkulią

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do MEiN wystąpienie,w którym wskazuje na trudności, z jakimi na egzaminie zmagają się maturzyści z dyskalkulią. Powodem interwencji są skargi uczniówi uczennic lub ich rodziców dotyczące niedostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego z matematyki dla zdających ze stwierdzoną dyskalkulią, czyli zaburzeniem w zdolnościach matematycznych, które sprawia, że uczeń nie potrafi powiązać wartości […]

READ MORE

kobieta czytająca książkę

Oświata polonijna: wypoczynek dzieci
i skierowanie do pracy

Szykują się zmiany w rozp. MEN z dn. 25.05.2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz.U. poz. 1042). Celem jest m.in. zmiana sposobu realizacji ministerialnego zadania, jakim jest organizowanie […]

READ MORE

regał z książkami, oświata

Minister edukacji wymyśli program i przydzieli środki –
nowelizacja prawa oświatowego

Przepisy umożliwiające ministrowi edukacji ustanawianie programów i przedsięwzięć w celu realizacji polityki oświatowej państwa oraz gwarantujące ich finansowanie w ramach środków na oświatę i wychowanie – takie zmiany wprowadza przyjęta przez sejm 28 maja nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt nowelizacji to inicjatywa grupy posłów. Teraz ustawą zajmie się […]

READ MORE

banknoty dwudziesto złotowe

Rusza „Polski Ład“

1 lipca Rząd wprowadził w życie jeden z punktów Polskiego Ładu. Zniesione zostały limity do lekarzy specjalistów, można korzystać także z programu “Profilaktyka 40 plus”. Zmiany te umożliwią wprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia nielimitowanego finansowania świadczeń wyłączanych z ryczałtu systemu ubezpieczeń. W ramach badań “Profilaktyka 40 plus” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych […]

READ MORE

samochód ciężarowy na drodze

Akcyza przy rejestracji pojazdu – obowiązki

Rejestracja auta dostawczego – kto ma prawo: właściciel pojazdu lub właściciele pojazdu osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) – jeżeli pojazd jest własnością firmy, osoba lub przedstawiciele firmy, której pojazd został powierzony przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną. Samochód można również zarejestrować poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Ubezpieczenie OC Przed rejestracją samochodu, należy […]

READ MORE

mężczyzna trzymający w ręku kask budowlany

Dofinansowanie do BHP 2021r.

Od kilku lat ZUS daje możliwość pozyskania przez przedsiębiorcę dotacji na BHP. O ww. Środki może ubiegać się każda firma, która z łoży wniosek o takie dofinansowanie. Zakres działań podlegających dofinansowaniu Zakres inwestycji w ramach którego możemy otrzymać dofinansowanie na BHP obejmuje bezpieczeństwo: osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, […]

READ MORE

uśmiechnięty mężczyzna przed komputerem

Nasza firma – Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o. Kraków

Portal firmy Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o. Kraków skierowany jest do wielu branż i obejmuje doradztwo dla wszystkich działów gospodarki. Na naszym portalu masz możliwość zadawania pytań ekspertom, którzy skrupulatnie rozpatrzą każde Twoje pytanie i doradzą najlepsze rozwiązanie. Znajdziesz tu gotowe odpowiedzi i porady z zakresu prawa pracy, prawa finansowego, prawa podatkowego czy […]

READ MORE

osoba zwolniona z pracy

Odprawa dla pracownika a likwidacja stanowiska pracy

W sytuacji likwidacji stanowiska pracy, pracownikowi przysługują określone prawa. Jednym z nich jest obowiązujący okres wypowiedzenia. Pozostałe prawa to np., możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego lub otrzymania za niego ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto możemy wykorzystać dodatkowe dni wolne na poszukiwanie nowej pracy, czy tez odwołać się od tej decyzji do sądu pracy. Likwidacja stanowiska pracy — kiedy […]

READ MORE

pracownik młodociany wykonuje pracę przed komputerem

Wynagrodzenie pracownika młodocianego w 2021r.

W związku z podwyżką kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021r., podwyżce uległ również poziom wynagrodzenia minimalnego dla pracownika młodocianego. Od 1 września 2019 r. najniższe stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych wynosiły: nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 6% w drugim roku nauki, nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki. Ponadto pracownikowi […]

READ MORE

wieżowiec w budowie

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Od czego płacimy podatek? Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kto opłaca podatek od nieruchomości? Płatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej), które są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami […]

READ MORE

Kasa fiskalna on-line – wchodzące zmiany

Jakie zmiany? Od 1 maja 2021 roku sprzedawcy będą zwolnieni z obowiązku drukowania paragonu fiskalnego. Jeżeli klient wyrazi zgodę – e-paragon zostanie mu wysłany na adres e-mail lub telefon komórkowy. Nowe przepisy podlegają notyfikacji do Komisji Europejskiej i mogą nie zostać wydane przed 1 maja 2021 r. Ministerstwo Finansów podkreśla jednak, że brak od 1 maja 2021 […]

READ MORE

zniszczony samochód

Odpowiedzialność pracownika za szkodę

 Skutki wyrządzenia szkody Ochrona mienia pracodawcy należy do podstawowych obowiązków pracowniczych. Zniszczenie mienia pracodawcy daje mu możliwość podjęcia odpowiednich kroków, celem pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności za następstwa zniszczenia. Pracodawca może wyciągnąć wobec pracownika konsekwencje, których rodzaj zależy m.in. od rodzaju szkody, umyślności, a także od tego czy mienie zostało powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu czy […]

READ MORE

szczepionka na koronawirusa

Szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy

30 marca 2021 r. pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień poinformował o wprowadzeniu możliwości szczepień pracowników przeciw COVID-19 przez zakłady pracy. W pierwszej kolejności do przeprowadzania szczepień będą jedynie duże zakłady pracy, gdzie chęć do zaszczepienia się wyrazi minimum 500 osób. W gestii pracodawcy będzie nalezała decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu szczepień. Pierwsze szczepienia w ww. […]

READ MORE

notes i dwa długopisy

Zamówienia publiczne 2021r.

Od 1 stycznia 2021r. weszła w zycie nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). Ustawa wprowadziła kilka zmian, które określają proces udzielania zamówień publicznych, w tym sposób prowadzenia postępowania i udzielania zamówień publicznych, kończąc na realizacji umowy. Nowa regulacja zawiera 623 artykuły. Co […]

READ MORE