Category: Oświata

uczeń zasłonięty stosem książek

RPO upomina się o maturzystów z dyskalkulią 4.78/5 (9)

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do MEiN wystąpienie,w którym wskazuje na trudności, z jakimi na egzaminie zmagają się maturzyści z dyskalkulią. Powodem interwencji są skargi uczniówi uczennic lub ich rodziców dotyczące niedostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego z matematyki dla zdających ze stwierdzoną dyskalkulią, czyli zaburzeniem w zdolnościach matematycznych, które sprawia, że uczeń nie potrafi powiązać wartości […]

READ MORE

kobieta czytająca książkę

Oświata polonijna: wypoczynek dzieci
i skierowanie do pracy 4.83/5 (6)

Szykują się zmiany w rozp. MEN z dn. 25.05.2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz.U. poz. 1042). Celem jest m.in. zmiana sposobu realizacji ministerialnego zadania, jakim jest organizowanie […]

READ MORE

regał z książkami, oświata

Minister edukacji wymyśli program i przydzieli środki –
nowelizacja prawa oświatowego 4.8/5 (5)

Przepisy umożliwiające ministrowi edukacji ustanawianie programów i przedsięwzięć w celu realizacji polityki oświatowej państwa oraz gwarantujące ich finansowanie w ramach środków na oświatę i wychowanie – takie zmiany wprowadza przyjęta przez sejm 28 maja nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt nowelizacji to inicjatywa grupy posłów. Teraz ustawą zajmie się […]

READ MORE

uśmiechnięty mężczyzna przed komputerem

Nasza firma – Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o. Kraków 4.75/5 (12)

Portal firmy Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o. Kraków skierowany jest do wielu branż i obejmuje doradztwo dla wszystkich działów gospodarki. Na naszym portalu masz możliwość zadawania pytań ekspertom, którzy skrupulatnie rozpatrzą każde Twoje pytanie i doradzą najlepsze rozwiązanie. Znajdziesz tu gotowe odpowiedzi i porady z zakresu prawa pracy, prawa finansowego, prawa podatkowego czy […]

READ MORE