Końcem października na konta uprawnionych emerytów i rencistów powinno wpłynąć świadczenie 14 emerytury. Aby takie świadczenie otrzymać nie trzeba składać żadnych wniosków. Prezes ZUS zapowiada, iż pierwsze przelewy zostaną zrealizowane już pod koniec października.

W wyjątkowych sytuacjach przelewy będą realizowane w grudniu 2021 r., a w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, nawet w styczniu 2022 r.

Kwota dodatkowego świadczenia wyniesie 1022,88 zł netto zł i będzie ona przysługiwała osobom, które mają prawo do: emerytury, renty, renty socjalnej lub świadczenia przedemerytalnego.

Pełną kwotę (1250,88 zł brutto –  (1022,88 zł netto) otrzymają te osoby, których świadczenie podstawowe nie jest wyższe nić 2 900 zł brutto.

Pozostali otrzymają kwotę wg. zasady „złotówka za złotówkę“. Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i jest to świadczenie jednorazowe. Świadczenie zostanie wypłacone ok. 9 mln. świadczenioodbiorców.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz na stronie Sipp.pl.

Ocena