Forum

Dofinansowanie do BHP 2021r.

Cytat

Od kilku lat ZUS daje możliwość pozyskania przez przedsiębiorcę dotacji na BHP. O ww. Środki może ubiegać się każda firma, która z łoży wniosek o takie dofinansowanie.

Zakres działań podlegających dofinansowaniu

Zakres inwestycji w ramach którego możemy otrzymać dofinansowanie na BHP obejmuje bezpieczeństwo:

 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.)
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych
 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
  wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.)
 • neutralizatorów elektryczności statycznej
 • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.)
 • urządzeń i elementów wentylacji
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości
 • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków
 • dotacje z zus na wózek widłowy
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

Warunki uczestnictwa

Aby dany przedsiębiorca mógł złożyć wniosek o dofinansowanie na BHP powinin spełniać następujące warunki:
1) nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2) nie zalega z opłacaniem podatków;
3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
5) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Wniosek Przedsiębiorcy, który nie spełnia tych kryteriów nie bedzie rozpatrywany.

Planowany termin realizacji takiego przedsięwzięcia, określony we Wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.

4.91/5 (108)

Ocena