Jakie zmiany?

Od 1 maja 2021 roku sprzedawcy będą zwolnieni z obowiązku drukowania paragonu fiskalnego. Jeżeli klient wyrazi zgodę – e-paragon zostanie mu wysłany na adres e-mail lub telefon komórkowy. Nowe przepisy podlegają notyfikacji do Komisji Europejskiej i mogą nie zostać wydane przed 1 maja 2021 r. Ministerstwo Finansów podkreśla jednak, że brak od 1 maja 2021 r. przepisów określających wymagania techniczne dla kas rejestrujących, nie wpływa na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnianiu funkcji i wymagań (kryteriów i warunków) technicznych dla kas rejestrujących.

Zamiana tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę fiskalną online nie powoduje żadnych zmian w sposobie ewidencjonowania sprzedaży oraz sposobie wydawania paragonów klientom. Elementem różniącym jest fakt, iż kasa online jest połączona do internetu i na bieżąco przesyła informacje do centralnego rejestru Krajowej Administracji Skarbowej.

Wprowadzenie kas fiskalnych online ogłoszono w ramach nowelizacji ustawy o podatku VAT oraz rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych z 1 maja 2019 roku. Od tego czasu systematycznie przedsiębiorcy obowiązani sa do wymiany kas tradycyjnych na kasy online. Cały proces podzielono na kilka etapów. Przepisy dotyczące wymiany kas dotyczą tych przedsiębiorców, którzy wykonuja usługi na rzecz klientów indywidualnych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jakich branż dotyczą zmiany?

Wdrażanie nowych kas zaczęło obowiązywać 1 stycznia 2020r i dotyczyło przedsiębiorców:

  1. zajmujących się sprzedażą gazu, benzyny, oleju napędowego przeznaczonego do napędu silników spalinowych,
  2. oferujących usługi naprawy pojazdów (silnikowych i motorowerów), w tym naprawy, wymiany i konserwacji opon.

Wraz z początkiem 2021 roku w kasy fiskalne online musieli się zaopatrzyć przedsiębiorcy:

  1. z branży gastronomicznej i hotelowej,
  2. zajmujący się sprzedażą brykietu, węgla oraz innych paliw produkowanych na bazie węgla,

Trzeci etap ma wejść w życie 1 lipca 2021 i ma dotyczyć przedsiębiorców wykonujących usługi:

  1. prawnicze
  2. kosmetyczne i kosmetologiczne,
  3. fryzjerskie,
  4. medyczne,
  5. budowlane
  6. usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Po 31 grudnia 2022 roku w sprzedaży będą tylko i wyłącznie kasy fiskalne online. Kasy innego typu, zakupione przed tym terminem będą dalej mogły być stosowane. Przed 31 grudnia 2022 mogą zostać wyznaczone kolejne terminy branżowego obowiązku stosowania kas fiskalnych online.

Więcej na temat urlopów znajdziesz na Blogu w kategorii Podatki.

Ocena