30 marca 2021 r. pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień poinformował o wprowadzeniu możliwości szczepień pracowników przeciw COVID-19 przez zakłady pracy.

W pierwszej kolejności do przeprowadzania szczepień będą jedynie duże zakłady pracy, gdzie chęć do zaszczepienia się wyrazi minimum 500 osób. W gestii pracodawcy będzie nalezała decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu szczepień.

Pierwsze szczepienia w ww. zakładach pracy mają być przeprowadzone już w II kwartale 2021r.

Aby akcja szczepień mogła być przeprowadzona, oprócz deklarowanej liczby chętnych pracowników, warunkiem będzie również:

  • podpisanie umów z osobami chętnymi do zaszczepienia się,
  • organizacja odpowiednio zabezpieczonego miejsca, które będzie spełniało warunki bezpieczeństwa,
  • zorganizowanie personelu medycznego w celu fachowego przeprowadzenia szczepień,
  • organizacja akcji szczepień,
  • złożenie zamówienia na szczepionki do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Zainteresowanie możliwością przeprowadzenia akcji szczepień zadeklarowały już m.in. duże sieci detaliczne w kraju. Pomoc w organizacji przyzakładowych punktów szczepień oferuje niepubliczna służba zdrowia.

Szczepienia w zakładach pracy mają być finansowane na takich samych zasadach jak powszechne, czyli ze środków publicznych. Pracodawacy będą musieli wziąć na siebie jedynie koszty organizacyjne.

Akcja szczepień ma objąć pracowników niezależnie od formy zatrudnienia, ale też członków ich rodzin. Szczepieni będą też pracownicy niezależnie od narodowości. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych preferencji co do branży, czy wieku.

Więcej na temat urlopów znajdziesz na Blogu w kategorii Podatki.

Ocena