Wynagrodzenie pracownika młodocianego w 2021r. 4.88/5 (41)

W związku z podwyżką kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021r., podwyżce uległ również poziom wynagrodzenia minimalnego dla pracownika młodocianego. Od 1 września 2019 r. najniższe stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych wynosiły: nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 6% w drugim roku nauki, nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki. Ponadto pracownikowi […]

READ MORE