W związku z podwyżką kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021r., podwyżce uległ również poziom wynagrodzenia minimalnego dla pracownika młodocianego.

Od 1 września 2019 r. najniższe stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych wynosiły:

  1. nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki,
  2. nie mniej niż 6% w drugim roku nauki,
  3. nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki.

Ponadto pracownikowi młodocianemu, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonego zawodu, przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Poziom przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2021r. wynosił 5681,56 zł. W związku z powyższym od 1 czerwca 2021r. kwoty minimalnego wynagrodzenia młodocianego pracownika kształtują się na poziomie:

  1. 284,08 zł – w 1. roku nauki,
  2. 340,89 zł – w 2. roku nauki,
  3. 397,71 zł – w 3. roku nauki.

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych i źródła ich finansowania są tożsame z poziomem składek pracowników etatowych.

Pracodawca może natomiast wypłacić uczniowi wyższą pensję, w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, lub też w postaci premii uznaniowej. Jeśli Pracodawca ma życzenie wypłacić pracownikowi młodocianemu wyższe od minimalnego wynagrodzenie, może wystąpić z wnioskiem o jego refundację, wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne. Należy pamiętać, że refundacji podlega jedynie kwota wyższa od poziomu minimalnego wynagrodzenia tegoż pracownika.

Więcej informacji o podobnej tematyce znajdziesz w kategorii Praca.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą na naszej witrynie.

Ocena